Så fungerar det

Ditt betyg

Bolånet utgör en av livets största utgifter så det gäller att hålla koll. Med Bofinks app kan du hämta bolånet med Mobilt BankID eller fylla i uppgifter själv så ger vi dig ett betyg på ditt bolån. Betyget får vi fram genom att ta snittet mellan de fyra delkriterierna; ränta, bindningstider, belåning samt amortering.

Ränta

Först räknar vi fram din genomsnittliga räntesats och därefter jämför vi hur den står sig mot snitträntan hos alla banker. Om ditt bolån redan är bundet på en viss räntesats jämförs din ränta mot snittet vid den tidpunkt du valde att binda för att göra en rättvis bedömning. Ju lägre ränta, desto högre betyg.

Bindningstid

Vi använder en algoritm, utvecklad vid KTH, som beräknar vilka bindningstider du ska välja baserat på den profil du valt i appen. Betyget sätts beroende på hur dina nuvarande bindningstider står sig emot algoritmens svar. Dessutom har vi beräknat hur mycket du måste betala i ränteskillnadsersättning ifall du har bundet lån och vill bli fri från banken.

Belåning

I samarbete med Booli gör vi en uppskattning av din bostads värde och tillsammans ditt bolåns totala storlek räknar vi fram din belåningsgrad i procent. Om du vill få en ännu mer pricksäker uppskattning kan du förfina värderingen genom att fylla i mer information om din bostad. Ju längre belåning, desto högre betyg.

Amortering

Betyget på amortering är relaterat till bostadens belåningsgrad samt Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån. Vid belåning under 40% ger låg amortering ett högt betyg. Ligger belåningen mellan 40% – 70% bör man ligga kring 1% och för belåning 70% – 85% runt 2%. Vid belåningsgrad över 85% gäller ju mer du amorterar desto högre betyg.